Onderwijsstraat 15
3581 Beverlo
T. 011 34 42 27
F. 011 34 87 06
info@westakker.be

Nieuws

Brede school Beringen

Brede School Beringen is een project in Beringen-Mijn en Beverlo samen met de 4 basisscholen:

’t Ateljeeke, STRAF! School met lef, O.B.A.M.A school en Westakker, de stad Beringen en RIMO.

Talentontdekking en – ontwikkeling bij kinderen Met Brede School Beringen willen maximale ontwikkelingskansen creëren voor alle kinderenen jongeren in de buurt. Concreet zetten we in op de talentontdekking en -ontwikkeling vankinderen uit de buurt met extra aandacht voor de meest kwetsbare kinderen.

Jeugd- en sportaanbod We leiden samen met partners zo veel mogelijk toe naar jeugd- en sportaanbod uit deomgeving. Via proefdagen kunnen kinderen tijdens de maand september gratis kennismakenmet het aanbod en zo deelnemen aan de activiteiten. Daarnaast ondersteunen we gezinnenom drempels te overwinnen op financieel vlak, maar ook op vlak van bereikbaarheid ofonbekendheid. Ook gaan we met de sport- en jeugdverenigingen aan de slag om dezedrempels bespreekbaar te maken en weg te werken. In mei organiseren we eenvakantiesalon om het zomeraanbod bekend te maken bij gezinnen.

Laagdrempelig naschools aanbod In samenwerking met de scholen en vrijwilligers bieden we een laagdrempelig naschoolsaanbod. Deze activiteiten veranderen om de 3 maanden. Zo willen we de kinderen laten kennismaken met verschillende vrijetijdsactiviteiten zoals schaken, toneel, muziek, tekenen,voetbal, koken, breien enz. We richten ons niet enkel op de kinderen van de betrokken scholen: alle kinderen uit de buurt zijn welkom. Via het naschools aanbod willen we kinderen warm maken en toeleiden naar het reguliere aanbod. We hebben bijzondere aandacht voor gezinnen die drempels ervaren om deel te nemen aan het aanbod. Via huisbezoeken,aanwezig zijn aan de schoolpoort,… proberen we drempels weg te werken.
Wil je graag meer informatie over Brede School Beringen?

Neem een kijkje op de facebookpagina of neem contact met de coördinator LienVanlangenaeker.

T 0492 22 44 69

E lien.vanlangenaeker@rimo.be

FB Lien Brede School

MEER NIEUWS